Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na Rasprodavnici prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primenjujemo.
Rasprodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Kada posetite naš sajt ili nam pošaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete se obratiti Korisničkom servisu slanjem e-mail-a na rasprodavnica@gmail.com

„Rasprodavnica“ se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. „Rasprodavnica“ prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Rasprodavnica odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Online Rasprodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Ukoliko koristite Rasprodavnicu odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste odredili prilikom registracije na sajtu. Maloletnici mogu koristiti Rasprodavnicu uz nadzor roditelja ili staratelja.

„Rasprodavnica“ zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

Rasprodavnica je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu porudžbinu.

Ovde propisani Opšti uslovi kupovine sastavni su deo Ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između Prodavca i Kupca.

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

– Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine, obaveštenjima o osnovnim podacima Prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid Ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida Ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama Kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu Prodavca,

– Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

– Unos podataka o načinu dostave, plaćanja i mestu isporuke

– Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, kliknite na dugme “Količina” i odaberite broj proizvoda koji želite, a zatim na dugme “Dodaj u korpu”.

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa” gde su prikazani svi artikli koje ste izabrali. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbrisati iz korpe ili promeniti količinu.

Klikom na dugme “Nastavite porudžbinu” otvaraju Vam se opcije za izbor načina plaćanja, načina slanja i odabir adrese za dostavu, koja može biti različita od one koju ste naveli prilikom registracije.

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom. Plaćanje vršite pouzećem ili direktnom uplatom na račun. Ukoliko ste odabrali opciju direktne uplate, na mejl ćete dobiti poruku sa detaljima za uplatu. A porudžbina će biti poslata nakon registrovane uplate.

Rasprodavnica podržava sledeći načine plaćanja:

 • Plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

 • Direktnom uplatnom na račun. Po potvrđenoj raspoloživosti proizvoda dobićete uputstvo za uplatu na tekući račun. Nakon registrovane uplate, proizvodi će biti predati na isporuku.

www.charna-shop.com podržava sledeći načine plaćanja:

 • Plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

 • Direktnom uplatnom na račun. Po potvrđenoj raspoloživosti proizvoda dobićete uputstvo za uplatu na tekući račun. Nakon registrovane uplate, proizvodi će biti predati na isporuku.

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

 • ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model,

 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,

 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja,

 • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje*

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

 • ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model,

 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,

 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja,

 • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti:

 • pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu www.charna-shop.com, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje*